نیما هستم .
هیجده سالمه و دانشجوی مهندسی مکانیک هستم.
در این اینجا تازه ترین اخبار دنیای فناوری را ارسال می کنم.
همچنین بهترین جزوه های درس هام رو هم ارسال میکنم دوستانی که نیاز دارند استفاده کنن.